Icy Castle ❆

Mình là XMin.


X có sức mạnh băng giá, C có sức mạnh của sấm chớp vậy nên hai người trông hệt như một cơn bão mùa đông mạnh mẽ vậy. Mà bão của mùa đông thì cần có nơi tạm trú ẩn chứ nhỉ, cho nên nơi này được gọi là Icy Castle ❤️

Read More »

Trên Đường Pitch – 35

CHƯƠNG 35


Môi người đàn ông dán lên người cậu, đã dán thì không thể rời được. Hắn hôn lên khoé mẳt đẫm nước của cậu, hôn lên gò má, hạ xuống cằm, trượt xuống cần cổ thanh thoát trắng ngần ấy rồi tham lam để lại những dấu hôn đỏ chói, hệt như để đánh dấu cậu là của hắn.

Read More »